Om Olsäters El

Det roligaste som finns är ett väl utfört arbete

för nöjda kunder

Om Olsäters El

Olsäters El är den certifierade elinstallatören som garanterar korrekt utförande till konkurrenskraftigt  pris. Med 35 års branschkunnande blir jobbet rätt utfört. God service krävs för nöjda kunder!

Olsäters EL har full auktorisation och erbjuder sina tjänster både åt privatpersoner och företag i närområdet.  Olsäters El har även ett brett nätverk av serviceleverantörer för att erbjuda dig totallösningar.


Olsäters El erbjuder:

  • Reparation och nyinstallation
  • Felsökning
  • Besiktning
  • Rådgivning och planering
  • Trädfällning
  • Alltid Personlig kontakt

Olsäters El har organisationsnummer:  650704-0134. Företaget har F-skattebevis och kan erbjuda ROT-avdrag i de fall det är tillämpligt.